weekplanner-kind-jongens-bord-vasthouden

Weekplanner Kind – De rol van de Pictogrammen

Pictogrammen zijn de kleine afbeeldingen waar de activiteiten op beschreven staan die u gebruikt op het planbord van uw kind. Met de pictogrammen is het direct duidelijk welke activiteiten er per dag of week gaan plaatsvinden. Bijvoorbeeld, aankleden, tandenpoetsen, naar school gaan, lunchen, spelen enzovoort. U kunt de pictogrammen dagelijks als houvast en sturingsmiddel gebruiken voor uw kind. Pictogrammen hebben een zeer positieve werking bij de hulp en verandering van het gedrag van kinderen in combinatie met het planbord.

De voordelen van de Weekplanner Kind pictogrammen

  • Kinderen vergeten vaak wanneer iets tegen hen wordt gezegd. Wanneer ouders vragen om speelgoed op te ruimen, dan is het kind dit vaak snel vergeten. Een pictogram met de afbeelding ‘opruimen’ blijft bij kinderen makkelijker en langer in het geheugen. Kinderen vergeten dus minder snel wat er van hen verwacht wordt of kunnen hier gemakkelijker aan worden herinnerd. Vooral beelddenkers hebben hier profijt van.
  • In plaats van uw kind steeds te moeten corrigeren en politieagent te spelen, kunt u verwijzen naar de pictogrammen en voorkomt u de ‘dat heb je helemaal niet gezegd-discussies’.
  • In plaats van het kind afhankelijk wordt van uw instructies, kan het kind zelf kijken welke activiteiten er op het planbord staan voor vandaag. Pictogrammen bevorderen hierdoor de zelfstandigheid van het kind. Het is voor alle kinderen wenselijk, om te leren om zelf initiatief te nemen en zo steeds zelfstandiger te worden.
  • Pictogrammen maken activiteiten gedurende de week visueel herkenbaar en voorspelbaar voor het kind. Voorspelbaarheid zorgt voor rust en hiermee neemt de kans op ongewenst gedrag af. Agressief gedrag of ongehoorzaamheid kunnen hierdoor afnemen bij het kind.
  • Het kind leert discipline door het aanleren en stimuleren van goed gedrag. Wanneer het kind de associatie legt tussen goed gedrag en beloning, zal het kind vanuit zichzelf vaker goed en correct willen gedragen om beloning te kunnen ontvangen.
  • Pictogrammen bevordert uw relatie met uw kind, doordat u positieve momenten en successen samen kunt vieren. Wanneer het kind zich goed en netjes gedraagt en aan de activiteiten van de planning houdt kunt u bijvoorbeeld samen een ijsjes eten door pictogramen met ‘ijs-eten’ in te zetten.
X